LUND-DA’N 2018

Fredag 6.juli 2018:

Grillkveld på Lundstua fra kl 1900, det serveres grillet laks og mange andre gode retter, alle rettigheter!


Lørdag 7. juli 2018:Link til facebook-arrangementet - LUND-DA’N 2018Nedenfor ser du kart som viser løypene som blir brukt under LUND-DA’N. 5-kilometeren blir også brukt som romulsmarsj. I 10-kilometeren inngår Fornminnestien i Smineset. Fornminnestien er ca. 1,8 km lang og har informasjonsskilt underveis på tre språk; norsk, engelsk og tysk. Skiltene tas inn om høsten og settes ut igjen på vårparten.


Turmarsjen Fjærangen rundt ble arrangert første gang første helga i juli 1983. Første marsjen var med overnatting og man gikk motsatt veg av hva man gjør i dag. I lagets oversikt over arrangerte marsjer, er denne første marsjen ikke regnet med. Man har heller ikke lyktes i å finne noen liste over hvem som deltok. Ut fra undersøkelser i idrettslagets papirer og Namdal Arbeiderblad for aktuell periode, ser det ut som om marsjen ikke ble arrangert i 1884. I samme avis sin omtale av marsjen i 1886, går det fram at marsjen arrangeres for 2. gang, dvs. at den har blitt arrangert i 1985 og 1986. I 1992 ble Lund IL medlem av Norges folkesportforbund og turmarsjen fikk såkalt IVV-stempling fra 1993. I 2009 skiftet forbundet navn til Norges Turmarsjforbund.Se terminlisten til Norges Turmarsjforbund ved å klikke på logoen til venstre.

Norges Turmarsjforbunds aktiviteter er bygd opp rundt Internationaler Volksport Verband (IVV) sitt premieringssystem. Hele opplegget er unikt ved at premieringssystemet er likt verden over, enten du er i Japan, USA eller Norge. Premieringssystemet består av stempler som er likt utformet verden over, med unntak av den nasjonale bokstav som viser hvilket land du har deltatt i. Det er to stemplingssystemer, et for antall gjennomførte deltakelser, og et for antall tilbakelagte kilometer. Underveis oppnår man utmerkelser i form av nåler og spesielle stoffmerker.


At vår lokale og tradisjonelle turmarsj Fjærangen rundt er en del av dette opplegget, gjør at marsjen kommer med i terminlista for hele landet og har fått høyere status. Fjærangen rundt har også et eget premieringsopplegg, bl.a. en egen plakett. Det kan velges mellom tre distanser, 5, 10 og 20 km, hvor sistnevnte går rundt Fjærangen. 10-kilometeren er forøvrig en del av fornminnestien i Smineset.


I perioden 1985 – 2010 har totalt 515 personer gått turmarsjen Fjærangen rundt. F.eks. i 1992 gikk 65 personer, i 1993 110 personer og i 2010 58 personer.


I 2013 deltok 80 personer, hvorav 37 gikk langløypa på 20 km.


De som har gått flest ganger (til og med 2013):

27 ganger: Arild Rørmark

26 ganger: Torstein Smines

26 ganger: Kåre Fosseng

22 ganger: Randi og Paul Olav Tanberg

21 ganger: Bjørnar Smines

21 ganger: Rolf Wester

20 ganger: Øivind Guntvedt

20 ganger: Hans Martin StorøOppdatert 21.03.2018 Htg