Om Lund


Generelt

Bygda Lund i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag, ligger på sørsiden av Follafjorden.


Lund grunnkrets (1751 0201) og skolekrets er sammenfallende geografisk og omfatter gårdene Lian (Lundeli), gnr. 53, Lund, gnr. 54 og Smines, gnr. 55 (se kartet nedenfor).


Før kommunesammenslåingen 01.01.1964 tilhørte Lund Kolvereid kommune og gårdsnumrene var henholdsvis 16, 17 og 18 (se ovenfor).


Tatt i betraktning at vi er få innbyggere, har bygda et forholdsvis rikt foreningsliv. Se under lag og foreninger.

Kommunikasjoner

Fv769 går gjennom bygda og vi har gjennom den fast vegforbindelse til Namsos. Avstanden fra Lund fergeleie til Namsos er 53 km.


Det går ferge fra Lund til Hofles og overfartstiden er ca. 25 min. Fra Hofles til kommunesenteret Kolvereid er avstanden  14 km og til Rørvik 27 km over Straumbrua (Fv769 – Fv530 – Fv532 – Fv770).


Det vil si at bygdas innbyggere har ca. 1 times reisetid til både til Namsos, Kolvereid og Rørvik.


Det er flyplass både på Rørvik (29 km + ferge) og i Namsos (57 km).


Nærmeste togstasjoner er Grong (103 km) og Steinkjer (130 km).

                                                                For fergeruter, klikk på bildet.


                                                                For bussruter, klikk på bildet.


                                                               

                                                                For flyruter, klikk på bildet
               

                                                 For togruter, klikk på bildet.

Næringsliv


Primærnæringer

Pr. i dag (2014) er det tre gårdsbruk i drift i bygda. En driver med sau og to med bare korn. De to sistnevnte leier jord av de gårdene som ikke lenger er i drift.


På 1960-tallet var det hele 8 gårdbrukere som leverte melk og flere av de drev med sau i tillegg. Andre drev bare med sau.


I skogbruksnæringen er det også liten aktivitet for tiden.


Det finnes ingen registrerte fiskere i bygda i dag.


Når det gjelder akvakultur er aktiviteten større. Lund Fiskeoppdrett AS ble startet i 1986 av Gunnar Guntvedt. Etter hvert rådde bedriften over tre konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. På slutten 1990-tallet hadde bedriften i tillegg en forsøkskonsesjon på kveiteoppdrett.


Siden 2004 har bedriften bare produsert laks og det leveres ca. 2.000 tonn sløyd laks årlig.


I juni 2010 fusjonerte Lund Fiskeoppdrett AS med Vikna Sjøfarm AS og dannet selskapet SalmoNor AS. SalmoNor AS har forretningsadresse på Rørvik i Vikna kommune.Sekundærnæringer

Lund sagbruk drives som enkeltpersonsforetak av Hans Martin Storø og ble registrert i 1995. Bedriften ligger i Båtstøa på Lund og fungerer som tilleggsnæring til bl.a. jordbruk. Lund sagbruk kan levere både uhøvlet og høvlet skurlast. Leiesaging utføres også.


Lund Hytteproduksjon AS ble stiftet i 2003 og driver i lokalene hvor tidligere Oddvikhus A/S og Lund Fiskeoppdrett AS holdt til. Bedriften sysselsetter i dag rundt 10 personer og markedsfører seg under navnet Namdalshytta. Bedriften gikk dessverre konkurs i juni 2012. I juli 2012 ble Namdalshytta AS registrert i Brønnøysundregistret. Den nye bedriften har kjøpt opp konkursboet etter Lund Hytteproduskjon AS og har planer om å starte opp hytteproduskjon på nytt i de samme lokalene. Hans Martin Storø og Gunnar Guntvedt eier 50% hver av aksjene i Namdalshytta AS. I tillegg har man også stiftet Namdalshytta eiendom AS i oktober 2012.


Byggmester Steinar Jakobsen AS ble stiftet 03. januar 2012. Tidligere het firmaet Jakobsen Byggservice og var et enkeltpersonsforetak som ble stiftet av Steinar Guntvedt Jakobsen sommeren 2008. Bedriften har 2-3 ansatte og driver både med nybygg og restaurering av bygninger. Bedriften gikk dessverre konkurs i mai 2017.


Rense og miljøteknikk AS ble stiftet 01.01.2010 og drives av Joar Olav Grøtting. Han er opprinnelig fra Lund, men har bodd på Kolvereid noen år. Han har tatt med familie og firma og flyttet tilbake til Lund. Firmaet leverer i hovedsak renseanlegg for avløpsvatn og kloakk.Tertiærnæringer

Lundstua AS er en kafe/storkiosk som ligger ved fergeleiet på Lund. Aksjeselskapet ble stiftet i mai 2007 og overtok lokalene etter Lund Handel. Lundstua AS driver også Nærøy kommunes bibliotekfilial på Lund. Silje Guntvedt Jakobsen er daglig leder og driver bedriften. Største aksjoner er Andvari AS som er definert som morselskap.


Selim Data Service er et enkeltpersonsforetak som ble stiftet av Khalid Selim og registrert i mai 2009. Bedriften driver hovedsakelig med konstruksjon av internettsider, men tar også på seg andre datarelaterte oppgaver.


Andvari AS er et porteføljeinvesteringsselskap som ble stiftet i november 2006. Håvard Jakobsen er største aksjonær og selskapet har eierposter i SalmoNor AS og Lundstua AS.


Guntvedt Holding AS ble stiftet av Gunnar Guntvedt i desember 2005 og er et investeringsselskap. Selskapet har eierpost i El-materiell Midt-Norge AS.


I det gamle saghuset i Smineset holder Smines Lager- og servicebygg, v/Bjørnar Smines, til. Han leier ut vinter-lagringsplass for båter, campingvogner, bobiler mm.Kilder:

Ytringen, tirsdag 7. august 2012 (ang. Namdalshytta AS)

Brønnøysundregistrene

www.purehelp.no

www.lundfisk.noOffentlige institusjoner


Lund kirke

Lund kapell ble innviet søndag 10. oktober 1965. Tilhørende kirkegård ble tatt i bruk i september 1964. Tidligere har kirka stått på Kolvereid fra 1658 og i Bogen fra 1881 (innvielse). Kirkebygget har altså blitt flyttet flere ganger, det blir også hevdet at deler av den kan ha stått i Varøya enda tidligere. Navnet er senere endret fra kapell til kirke.


Lund kirke 2005 (klikk på bildet for flere bilder)


Altertavla, lysestaker av sølv og annet utstyr fulgte med fra Bogen. Altertavla har tittelen Jesu oppstandelse og er en kopi av et Tiedemand-maleri utført av Albert Arntsen, Namsos i 1908.


Kirkeorgelet ble kjøpt fra Konnerud gamle kirke i Drammen og er fra 1892, bygd av Aug. Nielsen.


Kirkeskipet er en modell av emigrantskipet Mayflower og er laget av Alf Oddvik.


Kirka, som er en langkirke, har 105 sitteplasser og ble restaurert i 1991 (tilbygg sanitæranlegg).


Det kan nevnes at de gamle kirkebenkene fra Lund kirke nå er plassert i Nærøy gamle kirke på Nærøya (Sankta Maura-kirken).


18. oktober 2015 feiret Lund kirke 50 år. Ved jubileumsmarkeringen medvirket Dagfinn Thomassen, Brit Karin Theimann og tidl. sogneprest i Kolvereid Leiv Gunnar Skiftun. Kolvereid mannskor deltok med sang. Under kirkekaffen etter gudstjenesten var det hilsninger fra leder i Kolvereid menighetsråd, Kai Nilsen og fellesrådets leder Einar Eidshaug. Reidunn Smines ble overrakt blomster som takk for sin lange og trofaste tjeneste som frivillig klokker og for at hun alltid sørger for at det blir servert kirkekaffe etter gudstjenestene.


Link til galleri med bilder fra jubileumsfeiringen.


Link til info om ny avfallsordning for kirka og kirkegården.Kilder:

Sveinung Leirvik: Historia om kjerka på Lund, Artikkel i KIKKERTEN nr.4/1994

Kirkenytt nr. 3 og 4/2015 (Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Nærøy)

www.wikipedia.no
Lund skole

Dagens Lund skole eies av Nærøy kommune og ble tatt i bruk etter nyttår i 1965.


Elevtallet i Lund skolekrets er forholdsvis lavt og fra og med høsten 2008 har skoleelevene fra Lund gått på Salsnes oppvekstsenter i nabokommunen Fosnes.


Gamleskolen ble tatt i bruk 6. januar 1909, før den tid var det såkalt omgangsskole.

Lund skole. Foto: Bjørn Tore Ness (klikk på bildet for å komme til Nærøy kommunes side om skolen).Kilder:

KIKKERTEN nr. 3/1988 og nr. 4/1988
Befolkningsutvikling

                        2016                        62 personer

                        2017                        59 personer

                        2018                        57 personer


Kilder:

Nærøy bygdebok, bind II

Statistisk sentralbyrå

Digitalarkivet, Folketelling 1910Oppdatert 28.02.2018 Htg